We lichten zo nu en dan een specifieke doelgroep of branche uit om te kijken hoe hun persoonlijke digitale werkplek eruit moet zien. Of hoe die succesvol wordt.

Deze keer een gastbijdrage vanuit Synigo Pulse (platform voor digitale werkplek & social intranet) over digitaal werken in de zorg. Uit recent onderzoek (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) blijkt namelijk dat Nederland nog flink achterloopt in de digitalisering van de zorg.

 

Het ontbreekt aan kennis, capaciteit en geld

Steeds vaker wordt er ‘digitale zorg’ geboden. Er komen digitale consults, cliëntendossiers en veel oud papierwerk wordt gedigitaliseerd. Dit heeft veel voordelen: de werkdruk wordt verlicht, zorgkosten worden gereduceerd en zorgpersoneel kan effectiever hun werk uitvoeren. Toch ontbreekt het nog vaak aan een goede digitale infrastructuur, organisatiecapaciteiten om dit goed te implementeren en passende financiering – blijkt uit het onderzoek.

 

Informatie-uitwisseling blijkt lastig

Het uitwisselen van informatie tussen verschillende systemen is van groot belang. Om bijvoorbeeld cliënten de juiste informatie te laten zien in hun Cliënten-/Patiënten portaal. We lezen dat dit voor veel bedrijven lastig blijkt. De mogelijkheid van informatie-uitwisseling brengt tal van problemen met zich mee.

‘‘Afgelopen jaar hebben wij een zorgorganisatie geholpen met het implementeren van hun Cliëntenportaal. Wij leverden het platform, en hielpen bij het leggen van de juiste koppelingen. Zo werd het mogelijk om de juiste informatie uit het Elektronisch Cliënten Dossier (Plancare) op een mooie manier te tonen in het portaal. Via onze OneAPI kun je koppelen met welk systeem dan ook. Een traject waarbij de kennis van de zorg bij de klant vandaan kwam, het platform, de integraties en eerder opgedane kennis over digitaal werken in de zorg bij ons. En er werd toezicht gehouden op de infrastructuur vanuit de IT-partner. Een goed voorbeeld van dat data-uitwisseling ook probleemloos kan verlopen. Dankzij goede samenwerking én een platform die het mogelijk maakt.’’ – aldus Xavier Geerdink (CEO – Synigo Pulse).

 

Cultuuromslag én training

Verbeter het lerend vermogen van zorgorganisaties bij transities van traditionele naar digitale zorg. Er moet een cultuuromslag komen, trainingen worden opgezet voor digitale vaardigheden en er is soms externe kennis nodig. Dat is één van de adviezen die volgt uit het onderzoek. Ook daar heeft Synigo ervaring mee.

‘‘In het traject met deze zorgorganisatie hebben we in de projectgroep gezeten, die verantwoordelijk was voor de implementatie van het cliëntenportaal. Er werd al snel duidelijk dat we ook hier te maken hadden met een flink verandertraject. Cliënten krijgen inzicht in hun rapportages. Wat het zorgpersoneel kwetsbaar kan maken. Er zal meer mét cliënten samen gerapporteerd moeten worden, dan alleen maar over cliënten. Dat zorgt ervoor dat medewerkers moeten wennen, en niet iedereen meteen staat te springen. Ook voor cliënten wordt het wennen. Sommige van hen hebben niet eens een smartphone of toegang tot een computer. Zij moeten aan de hand worden meegenomen om er goed mee te kunnen werken. We hebben al onze kennis in de projectgroep gecombineerd. En experts aangehaakt waar nodig. Zo is er een training voor ‘het nieuwe rapporteren’ opgezet. Zijn er brieven en infosheets ontwikkeld, waarbij met tekst en picto’s wordt toegelicht hoe je er als cliënt mee kunt werken. En het Digiteam is aangehaakt, om zowel medewerkers en cliënten hierin te ondersteunen. Dát is de sleutel. Kennis opdoen, mensen meenemen en helpen. Zo kan de techniek ook goed zijn werk doen!’’

 

door Suzan van Aalten (Consultant & Marketeer – Synigo Pulse).

w

In 10 stappen naar werkpleksucces

Download direct onze whitepaper In 10 stappen naar Werkpleksucces om nóg meer te lezen over hoe je een digitale werkplek met een gouden randje inricht.