Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) heeft een register geopend met algoritmes van de overheid. Met dit register staan alle door overheden gepubliceerde algoritmes op één plek voor het publiek. Sinds 21 december 2022 is het register beschikbaar op https://algoritmes.overheid.nl, en op dit moment staan er 109 algoritmes van overheidsorganisaties in.

Er is in het coalitieakkoord vastgelegd dat algoritmes wettelijk worden gecontroleerd op discriminatie en willekeur en daarom is het belangrijk dat de algoritmes transparant en publiekelijk beschikbaar zijn. Tot op heden moest het publiek erop vertrouwen dat de algoritmes voldoen aan de normen en waarden van de samenleving. Burgers kunnen de overheid dan beter volgen en kritisch zijn op het gebruik van algoritmes.

Het gaat nog wel om een eerste versie waar nog lang niet alle algoritmes van de overheid in staan. Maar Van Huffelen benadrukt in haar kamerbrief dat er hard doorontwikkeld wordt de komende jaren. Daarnaast is een motie aangenomen waarin het algoritmeregister verplicht wordt voor alle overheidsinstellingen, maar dat laat nog een paar jaar op zich wachten.

Wil je meer weten over veilig en zeker werken lees dan onze andere artikelen over veilig en zeker werken hier.