Ransomware kan organisaties op een zeer verstorende manier raken. En wat doe je dan? Of hoe kun je je voorbereiden? Op deze vragen geeft het NCSC met het incidentresponsplan ransomware een antwoord. Elk incident en elke organisatie is natuurlijk anders. Het incidentresponsplan biedt daarom geen pasklare oplossing voor alle mogelijke situaties, het is meer een inspiratiebron om snel mee aan de slag te gaan. En daarmee de digitale weerbaarheid van organisaties te vergroten.

Want snelheid telt in het geval van een ransomware aanval. Zeker op het moment dat je als organisatie kwaadwillenden op je netwerk aantreft en de ransomware nog niet uitgerold is. Dan is het zaak zorgvuldig – en niet overhaast – de incidentresponscyclus te doorlopen. Hoe ga je te werk om de inbreuk in te perken, de misbruikte kwetsbaarheid te verhelpen, de malware die al is uitgerold te verwijderen en criminelen daarna op zo’n manier buiten de deur te houden dat het veel lastiger wordt om opnieuw in te breken? En een cruciale vraag is ook: hebben ze al gegevens weggesluisd?

Het incidentresponsplan is gratis te downloaden op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum