Zijn werknemers thuis net zo productief als op kantoor? Voor leidinggevenden is het soms lastig om dit in te schatten. Het niet zichtbaar zijn op de werkvloer leidt tot twijfels over thuiswerken. Volgens recent onderzoek van Microsoft is dit nergens voor nodig.

Een rondje op de werkvloer laat zien wie er aan het werk is en wie niet. Nu hybride werken bij de meeste organisaties de norm is, is een deel van de medewerkers niet altijd fysiek aanwezig op kantoor. Voor sommige leidinggevenden is het daarom lastig om te zien wie voldoende productief is en wie niet. In een recent rapport van Microsoft staat dat het helemaal niet nodig is om te twijfelen aan de productiviteit van de thuiswerker.

Thuiswerkers zijn juist productiever

Voor het onderzoek zijn 20.000 respondenten gesproken en gebruikersgegevens van Microsoft-365 geanalyseerd. Wat blijkt? Thuiswerkers zijn juist productiever en werken harder. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat de gewerkte uren, het aantal vergaderingen in Teams en andere activiteitsstatistieken zijn toegenomen onder de thuiswerkers. Er wordt nu bijvoorbeeld anderhalf keer meer dan aan het begin van de pandemie vergaderd in Teams.

Productiviteit meten met technologie

De zorgen van leidinggevenden zijn op basis van deze gegevens dus ongegrond. Toch vertrouwt 88% van de managers er niet op dat thuiswerkers voldoende werken (tool). Om inzicht te krijgen in de inzet van werknemers proberen leidinggevenden productiviteit te meten met technologie. Een slechte zet, volgens Microsoft. Het zou leiden tot ‘productiviteitsparanoia’. En volgens het rapport is het ook onnodig. Veel beter is het voor managers om zich te richten op wat werknemers nodig hebben in plaats van continu hun productiviteit te meten.

Feedback vragen van werknemers

De geklokte uren van thuiswerkers (artikel) zouden minder van belang moeten zijn; het zou juist moeten gaan om de output van hun werkzaamheden. Oftewel: dat de taken die er écht toe doen, binnen de gestelde tijd en kwalitatief hoogwaardig gedaan worden. 81% van de werknemers geeft aan begeleiding te willen bij het stellen van prioriteiten, zodat zij zich kunnen concentreren op het belangrijkste werk. Daarnaast staat in het rapport van Microsoft dat het nuttig is om feedback te vragen aan werknemers. Zij kunnen dan laten blijken wat zij belangrijk vinden en wat ze nodig hebben om hun werk optimaal te kunnen doen. Dit verbetert het functioneren van werknemers en verkleint de kans dat ze op zoek gaan naar een andere baan.

bron: MTrendement