De helft van de werknemers geeft aan dat hun werkgever weinig mensen boven de 55 jaar aanneemt. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder ruim 2200 leden.

Van de respondenten (18%) die zelf werkzoekend zijn, komt 66% moeilijk aan een nieuwe baan. De helft krijgt veel afwijzingen op sollicitaties en 39% is nog nooit op sollicitatiegesprek uitgenodigd.

‘Werkgevers klagen steen en been over het gebrek aan personeel. Tegelijkertijd krijgen mensen boven de 55 jaar nog steeds weinig kansen op de arbeidsmarkt, blijkt uit dit onderzoek. Dit is bizar. Deze groep komt graag voor langere tijd in dienst, brengt een schat aan ervaring mee en steekt graag de handen uit de mouwen. We roepen werkgevers op om juist deze groep in dienst te nemen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

 

Extra investering

75% van de ondervraagden is bovendien bereid om extra te investeren in hun scholing en ontwikkeling, als de (nieuwe) werkgever daarom vraagt. 40% investeert nu al in scholing en ontwikkeling. ‘Aan de motivatie en bereidheid om te ontwikkelen, ligt het dus niet.’

 

Onzekere contracten

43% van de werkzoekenden krijgt vooral banen aangeboden op uitzendbasis of andersoortige flexibele contracten. De helft zegt moeilijk aan een vaste baan te komen. ‘Dit probleem herkennen we al jaren. Veel oudere werknemers hoppen van de ene naar de andere uitzendbaan. Zonder enige vorm van zekerheid. Deze groep verdient een vaste baan. De loyaliteit betaalt zich dubbel en dwars terug in de vorm van meer productiviteit en effectiviteit.’

 

Arbeidsbeperking

Ook mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan het werk op deze krappe arbeidsmarkt. De helft van de ondervraagden stelt dat hun werkgever vooral mensen aanneemt zonder arbeidsbeperking. 65% geeft aan dat hun werkgever geen mensen aanneemt die enige investering of scholing nodig hebben om het werk naar behoren te kunnen doen.

 

Krapte werkt ontwrichtend

Fortuin: ‘Er staan op dit moment ruim een miljoen mensen aan de kant, die met enige investering zo aan het werk kunnen. Dat dit nog te weinig gebeurt, is echt onacceptabel. De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender, met alle ontwrichtende gevolgen van dien. Denk aan het recent sluiten van de Ketheltunnel, het naar huis sturen van schoolklassen en de wachtlijsten in de zorg. We roepen werkgevers op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en te investeren.’

 

w

Bekijk gratis de onderzoeksresultaten